Compliment de la Llei de Protecció de dades

innovaCP compleix amb els requisits de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 per tal que les dades que es guarden en la base de dades de l'aplicació pugui ser notificada i registrada a l'Agencia de Protección de datos

Alguns d'aquests requeriments són que l'aplicació funcioni amb gestió d'usuaris diferenciats segons el seu nivell d'accés a les dades, i altres que comentem a continuació:

Un aspecte important conseqüència d'aquesta llei, és que un usuari d'un sistema d'identificació biomètric (empremtes dactilars en el nostre cas) tingui una alternativa per a identificar-se en el sistema sense l'empremta. Aquesta alternativa en el nostre cas és un codi numèric que des de l'aplicació se li pot assignar a un alumne que els seus pares/tutors no permetin que al seu fill se li registrin les empremtes. Amb aquest codi que l'alumne haurà d'escriure en el teclat del terminal d'empremtes, el sistema el cosiderarà fitxat igualment.

Cal afegir que tot i que el 100% dels usuaris fessin servir la identificació amb empremta, el sol fet que un sistema no permetés aquesta alternativa el faria incomplir aquesta llei, ja que es podria considerar com una 'imposició'. Amb innovaCP esteu coberts davant aquest fet.